Tworzymy Bazę Projektów z humanistyki cyfrowej na Uniwersytecie Warszawskim!


Humanistyka cyfrowa jest jednym z najszybciej rozwijających się interdyscyplinarnych obszarów badawczych. Oferuje metody wykorzystywania narzędzi cyfrowych i technik informatycznych w badaniach humanistycznych, pozwalające na uzyskanie wyników niedostępnych przy użyciu standardowych metod gromadzenia i przetwarzania danych. Łączy tradycyjnie rozumiane badania naukowe z nowymi technologiami zarówno na poziomie konceptualnym, jak i praktycznym. Realizuje się na wiele sposobów, w zależności od specyficznych celów i potrzeb, ale przez to nie daje się łatwo zidentyfikować i bywa przedmiotem żywych dyskusji. Wydaje się, że do rozwijania tak rozumianej humanistyki cyfrowej niezbędne jest nie tylko nowoczesne i stabilne zaplecze infrastrukturalne, ale też aktualna wiedza o tym, nad czym pracują i co proponują inni.

Nasza jednostka, Centrum Kompetencji Cyfrowych UW, realizuje i wspiera projekty z zakresu humanistyki cyfrowej na co dzień. Stworzyliśmy serwis Humanistyka Cyfrowa na UW, aby na bieżąco dostarczyć Wam informacji o tym, co aktualnie dzieje się w tym obszarze.

Teraz pracujemy nad stworzeniem zaawansowanej Bazy Projektów.

Baza będzie miała charakter centralny i ogólnouniwersytecki. Będzie otwarta na całą społeczność UW, umożliwiając zarówno udostępnianie w niej danych o własnych projektach realizowanych na naszej uczelni, jak i szeroki przegląd działań innych zespołów i jednostek dydaktycznych UW.

Co będzie oferowała Baza?

  • wygodny i czytelny przegląd projektów z zakresu humanistyki cyfrowej realizowanych na UW
  • możliwość automatycznego przeszukiwania projektów pod kątem wybranych kryteriów
  • łatwy dostęp do informacji o zespołach pracujących nad realizacją projektów
  • informacje o zastosowanych w projektach narzędziach cyfrowych lub wytworzonym oprogramowaniu

Współpraca

Stworzenie Bazy nie będzie możliwe bez współpracy z Wami - Kierownikami lub Wykonawcami projektów, realizowanych obecnie lub w ostatnich latach na naszej Uczelni. Dlatego gorąco zachęcamy do kontaktu z nami → humanistykacyfrowa@uw.edu.pl, oraz do wypełnienia przygotowanej przez nas ANKIETY